Posts by Tịnh Xá Ngọc Xuân

Demo post 36 Demo post 36

Hôm qua, 6-8 (4-7-Bính Thân), tịnh xá Ngọc Xuân (ấp Ruộng Lớn, xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) đã tổ chức Đại lễ Vu lan PL.2560 – DL.2016 có chư tôn đức Tăng, Ni trực thuộc Giáo đoàn V và hơ