[Hướng dẫn] đường đến Tịnh Xá Ngọc Xuân

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni!
Quý Phật tử gần xa thân mến!

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả mọi người dễ tìm được đường đến Tịnh Xá, chúng tôi đã thiết lập điểm neo tại Google Maps với tên: Tịnh Xá Ngọc Xuân. Mong tất cả quý vị hoan hỉ. 

Quý Phật Tử có thể dùng ứng dụng google maps từ thiết bị điện thoại Android / Ios và tìm theo tên “Tịnh Xá Ngọc Xuân” để được chỉ dẫn đường đi trực tiếp. Hoặc truy cập vào link sau

ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẠO ĐƯỜNG ĐI ĐẾN TỊNH XÁ

Tại giao diện của điện thoại, quý vị đợi đôi chút để được thiết lập đường đi.

 

Thông tin liên hệ:

Sư Trụ Trì: Thích Giác Đăng.
Số điện thoại: 0812 069 069
Địa chỉ: Tịnh Xá Ngọc Xuân – Ruộng Lớn, Phường Bảo Vinh, TP. Long Khánh.