Số tài khoản cúng dường Tịnh Xá Ngọc Xuân

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni!
Quý Phật tử gần xa thân mến!

Tịnh Xá Ngọc Xuân xin kính thông báo đến Chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể quý Phật tử về việc thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng của Sư Phụ Trụ Trì. Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật Tử phát tâm cúng dường Tam Bảo, hùn phước ấn tống Kinh Sách hoặc ủng hộ các hoạt động Phật Sự của bổn tự vui lòng gửi về:

 

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

Số tài khoản VND: 0871004204661
Chủ tài khoản: Huỳnh Viết Thanh
Chi nhánh: Long Khánh Đồng Nai
Swiftcode: 

 

NGÂN HÀNG SACOMBANK

Số tài khoản VND: 050006342024
Chủ tài khoản: Huỳnh Viết Thanh
Chi nhánh: Long Khánh Đồng Nai
Swiftcode: 

Số điện thoại: 0812 069 069

 

Địa chỉ: Tịnh Xá Ngọc Xuân – Ruộng Lớn, Phường Bảo Vinh, TP. Long Khánh.
Tịnh Xá Ngọc Xuân trân trọng thông báo đến Chư tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử gần xa!

Tịnh Xá Ngọc Xuân, ngày 01/11 năm Mậu Tuất.